Available courses

Course image Modelování a práce s daty v Pythonu pro začátečníky
Matematika

Základy jazyka Python pro simulace v předmětu Dynamické modely populací a pro výpočty obecně.

Učební text je ve formě testů v jazyce Python. Obsahuje úvod do problematiky, úkol pro vlastní řešení a možnost zobrazení správné odpovědi.

Přístup je možný přes Moodle MENDELU.