Skip to main content

Course Administration

Zadejte Vaše vstupní údaje pro přístup do předmětu admin:

Informace o serveru

Na serveru je nainstalován

  • základní systém WeBWorK 2.17 v nejnovější verzi v sprnu 2022
  • lokalizace studentské části systému do češtiny

Toto je soubor htdocs/our_site_info.txt.