Skip to main content

Course Administration

Zadejte Vaše vstupní údaje pro přístup do předmětu admin:Informace o serveru

Na serveru je nainstalován

  • základní systém WeBWorK v nejnovější verzi v červnu 2021
  • lokalizace studentské části systému do češtiny
  • knihovna Open Problem Library obsahující desítky tisíc vzorových příkladů pro sestavení domácích úloh z matematiky, statistiky, fyziky, mechaniky a příbuzných věd.

Toto je soubor htdocs/our_site_info.txt.