Skip to main content

Matematika

Zadejte Vaše vstupní údaje pro přístup do předmětu MT-Marik:
Předmět umožňuje přístup pro hosty

Instrukce pro přihlášení

Vítejte v systému WeBWorK pro předmět Matematika!

Instrukce pro zimní semestr 2020:

  • Jméno je stejné jako login do UIS.
  • Heslo je vygenerováno pro každého studenta vlastní. Heslo najdete po přihlášení do UIS v předmětu Matematika v bodovacím archu. Obsahuje tři znaky (uprostřed samohláska), tečku a další dva znaky. Mělo by být díky tomu vyslovitelné a snadno zapamatovatelné.
  • Heslo si můžete po prvotním přihlášení sami změnit, stejně tak mailovou adresu. Protože se zohledňuje jenom prvních šest (nebo osm) znaků hesla, nemusíte ho volit moc dlouhé. Jednak se dá i s takovým omezením zvolit silné heslo použitím kombinace malých a velkých písmen a číslic a jednak se nejedná o kriticky důležitá data.
  • Nastavení hesel proběhne po zadání studentů do UIS. Poté ve vlnách, pokud budou nějakcí studenti přidáni dodatečně (týká se zejména kombinovaných studentů). Pokud nemáte ještě nastaven přístup, vyčkejte několik dni.

Informace o serveru

WeBWorK server Ústavu matematiky Mendelovy univerzity v Brně.

Studenti: Informace o práci se systémem

Akademici: Zaměstnanci MENDELU, kteří si chtějí vyzkoušet práci v prostředí pro případné využití v zimním semestru 2020 mohou použít kurz Pískoviště (hesla a uživatelská jména pro testování šla mailem v průběhu června) nebo jim může být založen kurz vlastní. Kontaktní osobou je Robert Mařík.

Na serveru je nainstalován

  • základní systém WeBWorK v nejnovější verzi v červnu 2020
  • lokalizace studentské části systému do češtiny
  • knihovna Open Problem Library obsahující desítky tisíc vzorových příkladů pro sestavení domácích úloh z matematiky, statistiky, fyziky, mechaniky a příbuzných věd.

This file is at htdocs/our_site_info.txt.