Skip to main content

Inženýrská matematika

Zadejte Vaše vstupní údaje pro přístup do předmětu AM-Marik:Instrukce pro přihlášení

Vítejte v systému WeBWorK pro předmět Inženýrská matematika!

Instrukce pro zimní semestr 2020:

 • Jméno je stejné jako login do UIS.
 • Heslo je vygenerováno pro každého studenta vlastní. Heslo najdete po přihlášení do UIS v předmětu Inženýrská matematika v "Listu záznamníku učitele". Obsahuje tři znaky (uprostřed samohláska), tečku a další dva znaky. Mělo by být díky tomu vyslovitelné a snadno zapamatovatelné. (Návod jak najít heslo v UIS je zde.)
 • Heslo si můžete po prvotním přihlášení sami změnit, stejně tak mailovou adresu. Protože se zohledňuje jenom prvních šest (nebo osm) znaků hesla, nemusíte ho volit moc dlouhé. Jednak se dá i s takovým omezením zvolit silné heslo použitím kombinace malých a velkých písmen a číslic a jednak se nejedná o kriticky důležitá data.
 • Nastavení hesel proběhne po zadání studentů do UIS. Poté ve vlnách, pokud budou nějakcí studenti přidáni dodatečně (týká se zejména kombinovaných studentů). Pokud nemáte ještě nastaven přístup, vyčkejte několik dni.

Informace o serveru

WeBWorK server Ústavu matematiky Mendelovy univerzity v Brně.

Přednášející Mařík (LDF kromě lesnických oborů):

 • Matematika MT a MTK, bakalářské studium: kurz MT-Marik
 • Inženýrská matematika, magisterské studium: kurz AM-Marik
 • Login je stejný jako do UIS, heslo máte v Listu záznamníku učitele v UIS a můžete si ho změnit- Bližší instrukce na stránkách předmětu.
 • Informace o práci se systémem

Přednášející Fišnarová (LDF, lesnické obory):

 • Matematika MTL, bakalářské studium: kurz MT-Fisnarova

Na serveru je nainstalován

 • základní systém WeBWorK v nejnovější verzi v červnu 2020
 • lokalizace studentské části systému do češtiny
 • knihovna Open Problem Library obsahující desítky tisíc vzorových příkladů pro sestavení domácích úloh z matematiky, statistiky, fyziky, mechaniky a příbuzných věd.

Toto je soubor htdocs/our_site_info.txt.