Skip to main content

WeBWorK

Vítejte v systému WeBWorK!

Course Administration

Předměty

Informace o serveru

WeBWorK server Ústavu matematiky Mendelovy univerzity v Brně.

Studenti: Informace o práci se systémem

Akademici: Zaměstnanci MENDELU, kteří si chtějí vyzkoušet práci v prostředí pro případné využití v zimním semestru 2020 mohou použít kurz Pískoviště (hesla a uživatelská jména pro testování šla mailem v průběhu června) nebo jim může být založen kurz vlastní. Kontaktní osobou je Robert Mařík.

Na serveru je nainstalován

  • základní systém WeBWorK v nejnovější verzi v červnu 2020
  • lokalizace studentské části systému do češtiny
  • knihovna Open Problem Library obsahující desítky tisíc vzorových příkladů pro sestavení domácích úloh z matematiky, statistiky, fyziky, mechaniky a příbuzných věd.

This file is at htdocs/our_site_info.txt.