Report bug
processing Processing request...

Metoda iteracji

Równanie: $ {{\sqrt{x+1}}\over{x}} =x$

przedział: $ \left[ 0.001 , 1 \right] $

Initial guess: $ x_0= 0.5 $

BŁĄD: Funkcja nie jest bijekcją na danym przedziale