Languages:
Acknowledgement:

Mathematical Assistant on Web on your PC

Linux

To install MAW on your local computer with Linux download everything from our homepage at sourceforge, install necesary software (on Debian install imagemagick texlive-base texlive-base-bin texlive-latex-recommended texlive-latex-base texlive-metapost maxima maxima-share gnuplot gettext libintl-perl texlive-fonts-recommended texlive-lang-cyrillic texmacs-common latex-cjk-chinese latex-cjk-chinese-arphic-gbsn00lp latex-cjk-common dvipng build-essential mercurial unzip). From CTAN install AcroTeX and comment.sty. Then follow the rough instructions and contact authors if you fail into troubles.

Windows


This text describes how to run MAW on Windows (in Linux virtual machine). Follow these steps (and let us know if something does not work). On a typical PC expect typically slower calculations than on our online server. If the computations are too slow, you may try to use virtual machine with older and faster software.

Matematické výpočty online offline

Linux

Pro instalaci na Linux stáhněte vše z domovské stránky na sourceforge, nainstalujte potřebné prerekvizity (na Debianu instalujte imagemagick texlive-base texlive-base-bin texlive-latex-recommended texlive-latex-base texlive-metapost maxima maxima-share gnuplot gettext libintl-perl texlive-fonts-recommended texlive-lang-cyrillic texmacs-common latex-cjk-chinese latex-cjk-chinese-arphic-gbsn00lp latex-cjk-common dvipng build-essential mercurial unzip). Z CTAN nebo odjinud nainstalujte AcroTeX a comment.sty. Potom zkuste hrubé instrukce a kontaktujte nás v případě problémů.

Windows


Na Windows musíte nechat MAw běžet ve virtuálním počítači s Linuxem. Na typickém studentském počítači (ne herním) očekávejte delší odezvu než na online serveru (v době nízké zátěže). Pokud jsou výpočty příliš pomalé, můžete použít virtuální počítač se starší ale rychlejší verzí programu Maxima.