Cookies are off. Your device will be detected automatically. Set cookies on to choose your own preference. Change the setting to
  • tablet
  • computer
  • detect automatically
Mercedes Euklid 21 - elektromechanická kalkulačka. Automaticky dělí a sečítá nebo odečítá podíly. Dělí i nulu nulou :)

Celý Youtube kanál

Web Mechanická matematika