0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
+ - * / ^
( ) [ ] = x y $\pi$ e
$\sqrt{}$ sin cos tan cot ln exp asin acos atan
BckSp         Clear        
OK
Wprowadź dane do kalkulatora i Wyślij. Możesz także zmienić typ kalkulatora wybierając w drugim rzędzie menu.
Kalkulatory znajdują się w kilku działach, po najechaniu myszką na nazwę działu zobaczysz opisy kalkulatorów.
Home
Nierówności
Przeczytaj komentarze poniżej, aby sprawdzić, które nierówności mogą zostać rozwiązane.

załóż, że x,y>0
umieść etykiety na osiach, nie na granicach wykresów
zmień granice, aby uzyskać równe jednostki na obu osiach
Osie xmin =   xmax =
ymin =   ymax =

(Naciśnij tylko raz i poczekaj chwilę na wynik!)
Output:htmlPDF
Output:htmlPDF
Output:htmlPDF
Wersja offline jest również dostępna. Tłumacze projektu mile widziani .
The project Mathematical Assistant on Web is hosted on sourceforge.net and supported by Grant 99/2008 of FRVŠ.

Cellatron R43SM - the ultimate calculator. One of the topmost models across various producers. Also one of the last models of mechanical calculators ever

The rest of the Youtube chanel.

Warning. Did you try the problem by yourself first? Blind rewriting problem to computer and puting down the answer may have serious negative influence on your education. The optimal way how to use this application is to solve the problem and then check your result against computer generated answer.This is temporary URL for Mathematical Assistant on Web. Please, do not spread this URL. Always use http://user.mendelu.cz/marik/maw. Thanks.