0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
+ - * / ^
( ) [ ] = x y $\pi$ e
$\sqrt{}$ sin cos tan cot ln exp asin acos atan
BckSp         Clear        
OK
Wprowadź dane do kalkulatora i Wyślij. Możesz także zmienić typ kalkulatora wybierając w drugim rzędzie menu.
Kalkulatory znajdują się w kilku działach, po najechaniu myszką na nazwę działu zobaczysz opisy kalkulatorów.
Home
Function grapher
   y=
(funkcja musi być funkcją elementarną lub można ją otrzymać przez proste przekształcenia, np. przesunięcie, symetria względem punktu, osi, funkcji elementarnej)
Zakresy dla osi xmin =   xmax =
ymin =   ymax =
pokaż siatkę
Logarytm Jeśli wyrażenie zawiera logarytmy, użyj
logarytm naturalny
logarytm o podstawie
(Naciśnij tylko raz i poczekaj chwilę na wynik!)
Output:htmlPDF
Output:htmlPDF
Output:htmlPDF
Examples: Example 1, Example 2, Example 3, Example 4, Example 5,
Wersja offline jest również dostępna. Tłumacze projektu mile widziani .
The project Mathematical Assistant on Web is hosted on sourceforge.net and supported by Grant 99/2008 of FRVŠ.
Free high quality math tests for students to practice curriculum. Easy, friendly, modern. Try it. High recommended. Click the image below.

Detailed view on vintage Mercedes Euklid 38 calculator (by Jaroslav Pochylý).

Warning. Did you try the problem by yourself first? Blind rewriting problem to computer and puting down the answer may have serious negative influence on your education. The optimal way how to use this application is to solve the problem and then check your result against computer generated answer.This is temporary URL for Mathematical Assistant on Web. Please, do not spread this URL. Always use http://user.mendelu.cz/marik/maw. Thanks.