0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
+ - * / ^
( ) [ ] = x y $\pi$ e
$\sqrt{}$ sin cos tan cot ln exp asin acos atan
BckSp         Clear        
OK
Wprowadź dane do kalkulatora i Wyślij. Możesz także zmienić typ kalkulatora wybierając w drugim rzędzie menu.
Kalkulatory znajdują się w kilku działach, po najechaniu myszką na nazwę działu zobaczysz opisy kalkulatorów.
Home
Graficzna interpretacja całki oznaczonej
Sformułowanie problemu Powierzchnia ograniczona krzywymi::
Górne ograniczenie: f(x) =
Dolne ograniczenie: g(x) =

Granice na osi x: (punkty przecięcia krzywych możesz znaleźć wybierając odpowiednią opcję w polu Parametry)
  górna granica=           dolna granica =
Parametry Działanie::
          Znajdź pole pomiędzy krzywymi i narysuj wykres.
          Znajdź objętość bryły i narysuj wykres.
               podgląd figury obrotowej  pokaż kolory, bez siatki  ukryj niewidoczne części
          Znajdź punkty przecięcia krzywych

Granice obrazka (liczby dziesiętne)
xmin =     xmax =
 
ymin =      ymax =
(Naciśnij tylko raz i poczekaj chwilę na wynik!)
Output:htmlPDF
Output:htmlPDF
Output:htmlPDF
Wersja offline jest również dostępna. Tłumacze projektu mile widziani .
The project Mathematical Assistant on Web is hosted on sourceforge.net and supported by Grant 99/2008 of FRVŠ.

Mercedes Euklid 21 - one of the most advanced calulators from early 30's is introduced in a short but comprehensive video.

The rest of the Youtube chanel.

Warning. Did you try the problem by yourself first? Blind rewriting problem to computer and puting down the answer may have serious negative influence on your education. The optimal way how to use this application is to solve the problem and then check your result against computer generated answer.This is temporary URL for Mathematical Assistant on Web. Please, do not spread this URL. Always use http://user.mendelu.cz/marik/maw. Thanks.