0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
+ - * / ^
( ) [ ] = x y $\pi$ e
$\sqrt{}$ sin cos tan cot ln exp asin acos atan
BckSp         Clear        
OK
Wprowadź dane do kalkulatora i Wyślij. Możesz także zmienić typ kalkulatora wybierając w drugim rzędzie menu.
Kalkulatory znajdują się w kilku działach, po najechaniu myszką na nazwę działu zobaczysz opisy kalkulatorów.
Home
Dziedzina funkcji dwóch zmiennych
Funkcja  f(x,y) =
ograniczenie dziedziny na obrazku rysuj dziedzinę na zbiorze [-5,5]x[-5,5]
rysuj dziedzinę na zbiorze [-10,10]x[-10,10]
rysuj dziedzinę na zbiorze [-20,20]x[-20,20]
(Naciśnij tylko raz i poczekaj chwilę na wynik!)
Output:htmlPDF
Output:htmlPDF
Output:htmlPDF
Wersja offline jest również dostępna. Tłumacze projektu mile widziani .
The project Mathematical Assistant on Web is hosted on sourceforge.net and supported by Grant 99/2008 of FRVŠ.

Playing (not only) with mechnaical memory on vintage Mercedes Euklid calculator (by Jaroslav Pochylý).

Warning. Did you try the problem by yourself first? Blind rewriting problem to computer and puting down the answer may have serious negative influence on your education. The optimal way how to use this application is to solve the problem and then check your result against computer generated answer.This is temporary URL for Mathematical Assistant on Web. Please, do not spread this URL. Always use http://user.mendelu.cz/marik/maw. Thanks.