0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
+ - * / ^
( ) [ ] = x y $\pi$ e
$\sqrt{}$ sin cos tan cot ln exp asin acos atan
BckSp         Clear        
OK
Wprowadź dane do kalkulatora i Wyślij. Możesz także zmienić typ kalkulatora wybierając w drugim rzędzie menu.
Kalkulatory znajdują się w kilku działach, po najechaniu myszką na nazwę działu zobaczysz opisy kalkulatorów.
Home
Punkty osobliwe autonomicznego układu równań
x' =        
y' =

Co zrobić znajdź macierz Jacobiego w punktach stacjonarnych    x     y

użyj komputera w pierwszej kolejności do znalezienia punktów stacjonarnych (ta funkcja może nie znaleźć wszystkich punktów stacjonarnych)
(Naciśnij tylko raz i poczekaj chwilę na wynik!)
Output:htmlPDF
Output:htmlPDF
Output:htmlPDF
Wersja offline jest również dostępna. Tłumacze projektu mile widziani .
The project Mathematical Assistant on Web is hosted on sourceforge.net and supported by Grant 99/2008 of FRVŠ.
Free high quality math tests for students to practice curriculum. Easy, friendly, modern. Try it. High recommended. Click the image below.

Assembling mechanical calculator

The rest of the Youtube chanel.

Warning. Did you try the problem by yourself first? Blind rewriting problem to computer and puting down the answer may have serious negative influence on your education. The optimal way how to use this application is to solve the problem and then check your result against computer generated answer.This is temporary URL for Mathematical Assistant on Web. Please, do not spread this URL. Always use http://user.mendelu.cz/marik/maw. Thanks.