0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
+ - * / ^
( ) [ ] = x y $\pi$ e
$\sqrt{}$ sin cos tan cot ln exp asin acos atan
BckSp         Clear        
OK
Vyplňte následující formulář Vašimi daty a stiskněte tlačítko Odeslat, nebo si vyberte jiný kalkulátor z horního menu.
V prvním řádku jsou tematické skupiny, pro každou tematickou skupinu jsou příslušné kalkulátory ve druhém řádku menu.
Home
Neurčitý integrál

  integral_sign dx
dt
 
Parametry výpočtu použít program formconv ke konverzi matematických výrazů (Umožní psát například 2x místo 2*x a sin^2(x) místo (sin(x))^2, ale neumí odchytit některé běžné chyby, jako zapomenutá závorka. Máte-li potíže se zadáváním funkce, zkuste zrušit zaškrtnutí tohoto políčka.)
použít jsMath pro zobrazování matematických výrazů místo mathTeXu (kvalitnější zobrazování, vzorce jde zvětšovat a kopírovat z nich TeXovský kód, ale tato volba není moc vhodná při pomalém připojení)
přepínač pfeformat (zrušte zatrhnutí, pokud při výpočtu obdržíte složené zlomky (se zlomkem v čitateli))
zapsat funkce arcsinh a arctanh ekvivalentně pomocí logaritmů

(Klikněte pouze jednou a počkejte několik okamžiků na odpověď!)
Výstup:htmlPDF
Výstup:htmlPDF
Výstup:htmlPDF
Ukázky: Ukázka 1
K dispozici je i offline verze a vítáme případné překladatele.
The project Mathematical Assistant on Web is hosted on sourceforge.net and supported by Grant 99/2008 of FRVŠ.

Mercedes Euklid 21 - elektromechanická kalkulačka. Automaticky dělí a sečítá nebo odečítá podíly. Dělí i nulu nulou :)

Celý Youtube kanál.

Web Mechanická matematika.

Ujednání. Odesláním formuláře stvrzuji, že rozumím tomu, že bezmyšlenkové vkládání zadání do počítače a bezmyšlenkové opsání výsledku může mít neblahý vliv na mé budoucí vzdělávání. Proto používám tuto aplikaci spíše ke kontrole výsledků získaných klasickým počítáním, nebo výjímečně v případech, kdy moje pokusy vypočítat příklad klasickou cestou selhaly.This is temporary URL for Mathematical Assistant on Web. Please, do not spread this URL. Always use http://user.mendelu.cz/marik/maw. Thanks.