0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
+ - * / ^
( ) [ ] = x y $\pi$ e
$\sqrt{}$ sin cos tan cot ln exp asin acos atan
BckSp         Clear        
OK
Vyplňte následující formulář Vašimi daty a stiskněte tlačítko Odeslat, nebo si vyberte jiný kalkulátor z horního menu.
V prvním řádku jsou tematické skupiny, pro každou tematickou skupinu jsou příslušné kalkulátory ve druhém řádku menu.
Home
Využití určitého integrálu v geometrii
Zadání množiny Křivky ohraničující množinu:
Ohraničení shora: f(x) =
Ohraničení zdola: g(x) =

Meze pro hledanou množinu: (pokud meze nemáte zadány a ani neznáte průsečíky, zkuste průsečíky nejdřív najít pomocí volby "Co hledat" v sekci "parametry")
  dolní mez=           horní mez =
Parametry výpočtu Akce:
          Vypočítat obsah množiny mezi dvěma křivkami
          Vypočítat objem rotačního tělesa a nakreslit obrázek
               náhled rotačního tělesa  zobrazit barvy místo kostry  skrýt neviditelné části
          Najít průsečíky křivek

Meze pro obrázek (desetinná čísla)
xmin =     xmax =
 
ymin =      ymax =
(Klikněte pouze jednou a počkejte několik okamžiků na odpověď!)
Výstup:htmlPDF
Výstup:htmlPDF
Výstup:htmlPDF
K dispozici je i offline verze a vítáme případné překladatele.
The project Mathematical Assistant on Web is hosted on sourceforge.net and supported by Grant 99/2008 of FRVŠ.

Celltaron R43SM je jeden z nejmodernějších mechanických kalkulátorů. Jeden z posledních modelů, vyráběný až do krachu odvětví mechanických počítaček a ještěi o něco déle.

Celý Youtube kanál.

Web Mechanická matematika.

Ujednání. Odesláním formuláře stvrzuji, že rozumím tomu, že bezmyšlenkové vkládání zadání do počítače a bezmyšlenkové opsání výsledku může mít neblahý vliv na mé budoucí vzdělávání. Proto používám tuto aplikaci spíše ke kontrole výsledků získaných klasickým počítáním, nebo výjímečně v případech, kdy moje pokusy vypočítat příklad klasickou cestou selhaly.This is temporary URL for Mathematical Assistant on Web. Please, do not spread this URL. Always use http://user.mendelu.cz/marik/maw. Thanks.