0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
+ - * / ^
( ) [ ] = x y $\pi$ e
$\sqrt{}$ sin cos tan cot ln exp asin acos atan
BckSp         Clear        
OK
Vyplňte následující formulář Vašimi daty a stiskněte tlačítko Odeslat, nebo si vyberte jiný kalkulátor z horního menu.
V prvním řádku jsou tematické skupiny, pro každou tematickou skupinu jsou příslušné kalkulátory ve druhém řádku menu.
Home
Využití určitého integrálu v geometrii
Zadání množiny Křivky ohraničující množinu:
Ohraničení shora: f(x) =
Ohraničení zdola: g(x) =

Meze pro hledanou množinu: (pokud meze nemáte zadány a ani neznáte průsečíky, zkuste průsečíky nejdřív najít pomocí volby "Co hledat" v sekci "parametry")
  dolní mez=           horní mez =
Parametry výpočtu Akce:
          Vypočítat obsah množiny mezi dvěma křivkami
          Vypočítat objem rotačního tělesa a nakreslit obrázek
               náhled rotačního tělesa  zobrazit barvy místo kostry  skrýt neviditelné části
          Najít průsečíky křivek

Meze pro obrázek (desetinná čísla)
xmin =     xmax =
 
ymin =      ymax =
(Klikněte pouze jednou a počkejte několik okamžiků na odpověď!)
Výstup:htmlPDF
Výstup:htmlPDF
Výstup:htmlPDF
K dispozici je i offline verze a vítáme případné překladatele.
The project Mathematical Assistant on Web is hosted on sourceforge.net and supported by Grant 99/2008 of FRVŠ.
Zdarma kvalitní matematické testy pro studenty. Moderní, přátelské, pro mobilní zařízení. Vřele doporučujeme. Klikněte na obrázek a vyzkoušejte si.

Marchant Silent Speed ACT 10M, jediná mechanická kalkulačka bežící na 1200 otáček za minutu.

Celý Youtube kanál.

Web Mechanická matematika.

Ujednání. Odesláním formuláře stvrzuji, že rozumím tomu, že bezmyšlenkové vkládání zadání do počítače a bezmyšlenkové opsání výsledku může mít neblahý vliv na mé budoucí vzdělávání. Proto používám tuto aplikaci spíše ke kontrole výsledků získaných klasickým počítáním, nebo výjímečně v případech, kdy moje pokusy vypočítat příklad klasickou cestou selhaly.This is temporary URL for Mathematical Assistant on Web. Please, do not spread this URL. Always use http://user.mendelu.cz/marik/maw. Thanks.