0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
+ - * / ^
( ) [ ] = x y $\pi$ e
$\sqrt{}$ sin cos tan cot ln exp asin acos atan
BckSp         Clear        
OK
Entreu les dades a la calculadora i cliqueu Envia-ho. Podeu canviar la mena de calculadora a la segona fila del menú.
Les calculadores estan repartides en grups la descripció dels quals apareix quan moveu el ratolí al damunt del nom del grup (primera fila del menú).
Home
Integral indefinida (anti-derivada)

  integral_sign dx
dt
 
Paràmetres fés servir formconv per convertir fòrmules (així podeu escriure 2x enlloc de 2*x)
fés servir jsMath per escriure les fòrmules a la pàgina html enlloc de mathTeX (més bonic però més lent)
pfeformat (destrieu-ho si obteniu torres de fraccions, amb fraccions al numerador)
escriu asinh i atanh enlloc de log

(Clic un sol cop i espereu uns segons - ara ve la resposta!)
Output:htmlPDF
Output:htmlPDF
Output:htmlPDF
Examples: Example 1
Versió fora de línia també disponible; traduccions benvingudes
The project Mathematical Assistant on Web is hosted on sourceforge.net and supported by Grant 99/2008 of FRVŠ.
Free high quality math tests for students to practice curriculum. Easy, friendly, modern. Try it. High recommended. Click the image below.

MADAS ATG 20 - one of the most complex mechaincal calculator. The registers invove 80 digits.

The rest of the Youtube chanel.

Warning. Did you try the problem by yourself first? Blind rewriting problem to computer and puting down the answer may have serious negative influence on your education. The optimal way how to use this application is to solve the problem and then check your result against computer generated answer.This is temporary URL for Mathematical Assistant on Web. Please, do not spread this URL. Always use http://user.mendelu.cz/marik/maw. Thanks.