0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .
+ - * / ^
( ) [ ] = x y $\pi$ e
$\sqrt{}$ sin cos tan cot ln exp asin acos atan
BckSp         Clear        
OK
Entreu les dades a la calculadora i cliqueu Envia-ho. Podeu canviar la mena de calculadora a la segona fila del menú.
Les calculadores estan repartides en grups la descripció dels quals apareix quan moveu el ratolí al damunt del nom del grup (primera fila del menú).
Home
Function grapher
   y=
(la funció ha d'ésser elemental, o bé s'ha de poder obtenir d'una funció elemental per translació i canvi d'escala)
Vores dels eixos xmin =   xmax =
ymin =   ymax =
mostra la graella
Logaritme Si l'entrada conté logaritmes, fés servir
logaritme natural (base e)
logaritme amb base
(Clic un sol cop i espereu uns segons - ara ve la resposta!)
Output:htmlPDF
Output:htmlPDF
Output:htmlPDF
Examples: Example 1, Example 2, Example 3, Example 4, Example 5,
Versió fora de línia també disponible; traduccions benvingudes
The project Mathematical Assistant on Web is hosted on sourceforge.net and supported by Grant 99/2008 of FRVŠ.

Mercedes Euklid 21 - one of the most advanced calulators from early 30's is introduced in a short but comprehensive video.

The rest of the Youtube chanel.

Warning. Did you try the problem by yourself first? Blind rewriting problem to computer and puting down the answer may have serious negative influence on your education. The optimal way how to use this application is to solve the problem and then check your result against computer generated answer.This is temporary URL for Mathematical Assistant on Web. Please, do not spread this URL. Always use http://user.mendelu.cz/marik/maw. Thanks.