Hlavní stránka>Partner projektu

A.I.P. Consulting International

http://www.aipconsult.com

Zdůvodnění zapojení partnera do projektu (předchozí spolupráce)

Slabinou v oblasti řízení lidských zdrojů a vzdělávání pracovníků žadatele je zvyšování měkkých dovedností a zavádění, realizace a vyhodnocení systémů zajišťování kvality. Vzhledem k tomu, že předložený projekt má za cíl poskytnout CS kromě zvyšování odborných kompetencí také všeobecně využitelné měkké dovednosti uplatnitelné na trhu práce, bylo nutné zapojit do projektu partnera se zkušenostmi v této oblasti. Po dobrých předchozích zkušenostech se spoluprací se společností AIP (školení zaměstnanců v měkkých dovednostech a dotazníkové akce) se jeví jako velmi vhodné využít rozsáhlých zkušeností společnosti v oblasti vzdělávání dospělých formou dlouhodobější a systematické spolupráce. Partner kromě na míru postavených kurzů poskytne také mentoring vybraným pracovníkům žadatele a zapojí se do většiny klíčových aktivit projektu.

Popis zapojení partnera

Zaměstnanci partnera jakožto zaměstnanci projektu na straně partnera s finančním příspěvkem poskytnou znalosti a zkušenosti v především v oblasti zvyšování extrakurikulárních dovedností. Partner bude spolupracovat s žadatelem v průzkumu spokojenosti cílové skupiny studentů se studiem se zohledněním profilu absolventa jednotlivých studijních programů žadatele. K tomuto účelu bude partnerem vytvořena webová aplikace, která bude pravidelně vyhodnocována a její výsledky budou zohledňovány při inovaci studijních programů i jednotlivých předmětů v rámci KA1. Těžištěm činnosti partnera bude KA4, pro kterou vytvoří specializované kurzy manažerských a administrativních kompetencí pro zaměstnance a kurzy dovedností nutných pro vstup na pracovní trh pro CS studentů. Pro akademické pracovníky budou také důležité kurzy zásad tvorby e-learningových aplikací v rámci KA2, na které potom navážou kurzy využití specializovaných softwarových nástrojů. Další důležitou formou spolupráce partnera a žadatele bude mentoring vybraných zaměstnanců. Mentoring je proces, skrze nějž se dostává mladším a méně zkušeným lidem podpory, zkušeností a rad, které jim mají umožnit další rozvoj. Jde o velice efektivní a v zahraničí často využívaný nástroj podpory a rozvoje lidského potenciálu, a to jak v akademické oblasti (na školách, ve vědě a výzkumu) tak i v komerční sféře a byznysu. V projektu je navrhován tzv. one-to-one mentoring především v oblasti řízení lidských zdrojů a manažerských dovedností.