Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)
s ohledem na disciplíny společného základu

Zkrácený název projektu: Akademie

Doba řešení projektu: 1. 7. 2012 - 30. 6. 2015

Hlavní koordinátor projektu: Karel Drápela

Finanční manažerka projektu: Dagmar Harazimová

Vzhledem k převažujícímu aplikačnímu charakteru SP akreditovaných na LDF (lesnictví, krajinářství, dřevařství, stavby na bázi dřeva, nábytek, navazující magisterské a doktorské programy) není mnohdy věnována dostatečná pozornost předmětům společného základu - matematice, statistice, jazykům, chemii, fyzice, GIS a ekonomice. Studenti nejsou k jejich studiu dostatečně motivováni. Protože jmenované disciplíny jsou základem vzdělanostní společnosti, jejich zvládnutí zásadním způsobem zvyšuje konkurenceschopnost absolventů na trhu práce. Cílem projektu je odstranit tento nedostatek inovací vybraných předmětů a rozšířením nabídky kurzů průřezově ve všech studijních programech fakulty. Dalším cílem je i zvyšování kvalifikace a dovedností cílové skupiny zaměstnanců absolvováním odborných kurzů či získáním zkušeností v zahraničí. Výsledkem by mělo být zvládnutí metod e-learningu, vytvoření moderních a motivujících studijních opor a rozšíření odborných kompetencí ve výše jmenovaných odbornostech.